Dr. Omar Solorza Feria
Depto. Química, CINVESTAV-IPN., A. Postal 14-740
  07360 México, D.F.
  E-mail:
  Solorza Feria Omar
 
 
 

Departamento de Química, CINVESTAV-IPN, A.P. 14-740, México D.F. 07000, MEXICO.    Copyright (c) 1996 Academia Mexicana de Ciencias A. C., México
Coordinador: Eusebio Juaristi, Webmaster: Carlos González Barragán